HIPPE MAATJES Informatie


Leveringsvoorwaarden/Privacy
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met HIPPE MAATJES.  Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Bestelling en tot standkoming overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen via de website. U dient volledig en op waarheid berust het gehele bestelformulier in te vullen. U heeft 14 werkdagen de tijd om uw bestelling te retourneren (zie voorwaarden retourneren). Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en blijft u eigenaar van het gekochte.


Betaling
Bij een bestelling dient u altijd vooruit te betalen. Dit kan via Ideal. De bestelling wordt  verzonden als er betaald is. Als de bestelling niet binnen 3 dagen betaald is zal deze worden geannuleerd. Is de Idealbetaling niet gelukt? neem even contact met ons op, je kunt alsnog betalen middels een overschrijving.
Onze bankgegevens staan bij "contact" op de homepage.

Aflevering
HIPPE MAATJES verzendt uw bestelling met DHL of POST.NL. Deze zal het pakketje `drie maal aanbieden op uw huisadres/afleveradres. Mocht een artikel niet meer leverbaar zijn, om welke reden dan ook, ontvangt u hierover bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terug betaling van het reeds betaalde. HIPPE MAATJES is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de aflevering niet op het door u opgegeven adres heeft plaatsgevonden.

Verzendkosten
U betaalt bij HIPPEMAATJES geen verzendkosten bij een bestelling meer dan € 50,-
In de sale vragen we een kleine bijdrage  voor verzenden

Retourneren
U dient aan de volgende voorwaarden te voldoen;
  U kunt uitsluitend artikelen retourneren die gekocht zijn bij HIPPE MAATJES
  U dient binnen 48 uur nadat u het artikel heeft ontvangen per e-mail te berichten dat u wilt retourneren.
  Het artikel dient onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking terug gestuurd te worden.
  De kosten en verzendrisico van het terug sturen zijn voor rekening koper.
  Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 werkdagen de tijd om de artikelen te retourneren. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden en wordt definitief.
  Bij retourneren zal het retour te ontvangen bedrag (excl. Verzendkosten) binnen 8 dagen aan u overgemaakt worden.
        
  Bij klachten of beschadiging (tijdens transport), dient u dit eerst via de e-mail aan ons door te geven.
  Ongefrankeerd/te kort gefrankeerde pakketten worden door HIPPE MAATJES niet aangenomen, ongeacht de reden van het terug sturen.


Garantie en aansprakelijkheid
1. HIPPE MAATJES garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. Mocht een artikel toch gebreken vertonen, dan dient u dit via de e-mail aan ons doorgeven.
3. Per situatie zal naar een oplossing gezocht worden.
4. Garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HIPPE MAATJES u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
5. HIPPE MAATJES is niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die na levering door welke oorzaak dan ook ontstaan is aan de afnemer, aan de zaken van de afnemer, aan derden of aan zaken van derden. In het bijzonder is HIPPE MAATJES  nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen.
6. HIPPE MAATJES is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen van tekst/prijzen of afbeeldingen.

Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van HIPPE MAATJES en worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en voor reclamedoeleinden van ons. Indien u geen prijs stelt op onze commerciele aanbiedingen, kunt u dit per e-mail laten weten. Uw persoonsgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties.

Niet leverbaar artikel
Helaas komt het af en toe voor dat een artikel uitverkocht is terwijl dit nog niet op de website is verwerkt. Indien u een artikel besteld heeft dat reeds uitverkocht is, zullen wij u hiervan direct op de hoogte brengen middels een e-mail. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. Onze excuses voor dit ongemak.

Copyright
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren of anderzins te gebruiken. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.

Klachten
Heeft u klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen per mail.